Agnieszka Fok

Psychoterapeuta

Filozof, psychoterapeuta 

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, doktorantka w Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie.

Psychoterapii uczyła się w Ośrodku Terapii Gestalt Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków w Krakowie oraz w Polskim Towarzystwie Psychologii Zorientowanej na Proces w Warszawie. Ukończyła kurs doskonalenia w zakresie „Systemowych ustawień rodzin wg metody Berta Hellingera” prowadzony przez Marię Sentfleben-Gudrich i Wolfganga Koenighausa w Morawie a także kurs „Psychologia Jedzenia” organizowany przez Uniwersytet Warszawski. Jest Specjalistką Leczenia Zaburzeń Łaknienia – certyfikat nr 13. upoważniający do samodzielnego leczenia Pacjentów Uzależnionych od Jedzenia wydany przez Centrum Terapii Zaburzeń Łaknienia w Krakowie w 2001 roku. 

W latach 2000-2005 pracowała w Centrum Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji we Wrocławiu zajmując się terapią indywidualną, rodzinną, małżeńską i grupową a także prowadziła oddział dzienny psychiatryczny dla młodzieży i dorosłych m. in. z zaburzeniami odżywiania. 

Aktualnie uczestniczy w kursie psychologii analitycznej C.G. Junga organizowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej we współpracy z International Association for Analytical Psychology; należy do Polskiej Federacji Psychoterapii.

Od 1999 prowadzi Pracownię Psychoterapii i Psychoedukacji HELICON we Wrocławiu.

Więcej informacji na www.agnieszkafok.com